Na seji UO PGD Brezje z dne 4.1.2016 je bil sprejet sklep o višini članarine za leto 2017:
Članarina za leto 2017 je 1 €.
Članarino je potrebno poravnati najkasneje do vključno 4.2.2017 pri tajnici društva.

Plačila članarine so oproščeni pionirji in mladina do 16 leta starosti, veterani nad 63 let starosti ter častni člani društva.

Ena od dolžnosti vsakega člana PGD Brezje je tudi vsakoletno plačilo članarine. S tem član izkazuje svojo pripadnost društvu in mu pomaga pri njegovem delovanju. Plačilo članarine je zavedeno tudi v našem statutu v členih 12/1, 15/3, 18/3, 27/11 in 38/2.