Sveti Florjan je patron proti požarom in poplavam ter zavetnik gasilcev, dan ko se nanj spomnimo in se mu vsako leto zahvalimo za pomoč, pa je 4. maj – Florjanovo.

V ta namen bo v nedeljo, 7.5.2017, ob 10. uri organizirana maša v cerkvi Marije Device v Brezju. Dogodek je viden tudi na koledarju.