V preteklem tednu je naše pobrateno društvo – PGD Kalobje – praznovalo svojo 50 obletnico. Tako smo se v četrtek, 29.6. udeležili svečane seje ki je bila v njihovem gasilskem domu. Na tej seji so bila podeljena tudi priznanja. Na naš predlog je GZ Maribor podelila plaketo PGD Kalobje in medaljo za zasluge Hribernik Zdravku, mi pa smo podelili steklene plakete in sicer društvu, Trupej Franciju in Hribernik Vojku.

V soboto 1.7. pa smo se udeležili svečanosti ob njihovi obletnici, ki se je odvijala pod šotorom na igrišču v Kalobju. Dobro organizirana svečanost je hitro minila, malo dalj časa se je zavlekla prosta debata na veselici. Našim prijateljem želimo še dolga leta uspešnega delovanja.