Oktober – mesec požarne varnosti

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali nudenju medicinske pomoči pride do zapletov – interventna vozila ne morejo pripeljati do kraja nesreče, intervencijske poti so blokirane, vozila so parkirana ob robovih cestišč ali so na njih postavljene ovire itd. Hitro posredovanje gasilcev, reševalcev in policije je v takih primerih zelo pomembno, vendar velikokrat oteženo.

Preventivno delovanje je v takih primerih zelo pomembno, saj lahko z ustreznim in pravočasnim ravnanjem preprečimo veliko nesreč ali vsaj zmanjšamo njihove posledice.

V ta namen Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo že nekaj let izvaja projekt Oktober – mesec požarne varnosti. Namen projekta je ozavestiti prebivalce, da ravnajo premišljeno in odgovorno. Hkrati se v tem mesecu izvajajo številne dejavnosti v najrazličnejših organizacijah, med temi tudi v našem društvu. Ta petek bomo obiskali našo podružnično Osnovno šolo Draga Kobala v Brezju, naslednji petek pa Šolski center na Teznu.