UO PGD Brezje v skladu s statutom PGD Brezje razpisuje volitve za funkcionarje društva – predsednika in poveljnika. Rok za vlogo kandidatur je od 7.12.2017 do vključno 22.12.2017. Kandidature se vlagajo samo na za to pripravljenih obrazcih pri predsedniku kandidacijske komisije Majcen Vladu. Datoteke o podrobnostih in obrazce prilagamo na povezavah spodaj.

Razpis volitev v PGD Brezje

Pravila o vlaganju kandidatur

Obrazec za kandidaturo predsednika

Obrazec za kandidaturo poveljnika