Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov

0

Na podlagi določb Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 ), na njeni osnovi sprejetega Zakona o varstvu osebnih podatkov, 21. in 22. člena Zakona o gasilstvu (ZGas) (Uradni list RS, 113/05 – UPB), ter na podlagi Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Brezje,  je Upravni odbor PGD Brezje na svoji 3. seji dne 5.6.2018 sprejel Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Prilagamo datoteko, kjer si ga lahko preberete.

Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov

Dodaj odgovor