Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve funkcionarjev

0

Kandidacijsko komisijo sestavljajo:

  • Vidovič Branimir – predsednik
  • Bastašič Danijel – član
  • Šauperl Vinko – član

Obrazci za vlaganje kandidatur in kuverte se nahajajo v sejni sobi. Rok za vložitev kandidatur je od 1.12. 2022 pa do vključno 16.12.2022. Pravilno izpolnjeni obrazci za kandidaturo se predajo predsedniku kandidacijske komisije. Nepravilno izpolnjeni obrazci se izločijo iz strani kandidacijske komisije. Pregled vloženih kandidatur izvede kandidacijska komisija v terminu med 17.12.2022 in 30.12 2022.

Kandidati za predsednika in poveljnika PGD morajo predstaviti načrt izvedbe programa PGD. Kandidati za predsednika morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in za člane upravnega odbora; kandidati za poveljnika pa kandidate za namestnika poveljnika, podpoveljnika in člane poveljstva. Kandidat za predsednika Nadzornega odbora mora predstaviti člane nadzornega odbora. Predstavitve se izvedejo na zadnji seji članstva pred občnim zborom.

Kandidacijska komisija 30 dni pred zasedanjem občnega zbora društva objavi listo kandidatov za posamezne funkcije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje na oglasni deski društva. Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, datum rojstva in gasilski čin.

Odstop od vložene kandidature je možen najkasneje do 10. 1. 2023. Odstop od kandidature se poda pisno predsedniku kandidacijske komisije.

Brezje. 1.12.2022

Pravila za vlaganje kandidatur na voljene funkcije

 

Dodaj odgovor