V soboto, 4.2.2023 smo v prostorih društva izvedli 94. občni zbor PGD Brezje. Ker je letošnje leto tudi volilno leto, smo na občnem zboru izvolili novo vodstvo društva. Po podanih poročilih za preteklo leto smo izvedli glasovanje z dvigom rok, s katerim so člani soglasno potrdili kandidate za vodilne funkcije. Nov predsednik PGD Brezje je postal Danilo Malajner, vodenje operativne enote je bilo ponovno zaupano poveljniku Danijelu Ćoriću, predsednik nadzornega odbora pa ostaja Danilo Kmetec. Izvoljeni kandidati so nato predstavili svojo ekipo in načrte za delo v prihajajočem letu. Sledila je podelitev zasluženih priznanj ter zahvala članom, ki so z letošnjim letom naslednikom predali svoje dolgoletne funkcije v društvu. Po uradnem delu smo se še okrepčali ter se sproščeno podružili s člani društev sektorja in pobratenih društev, ki so nas obiskali. Zahvalili bi se vsem članom društva za opravljeno delo v preteklem letu ter vsem društvom sektorja in pobratenim društvom za odlično sodelovanje tako na intervencijah in vajah kot tudi na ostalih področjih.

Dodaj odgovor