2017 – Intervencija: Požar na travniških površinah