2017 – Intervencija: Požari v stanovanjskih stavbah