2017- Intervencija št. 14: Tehnična in druga pomoč