Evakuacija iz objekta v primeru požara

Kaj je evakuacija?

Evakuacija je umik iz objekta na varno. Umikamo se po najhitrejši varni poti na zbirno mesto. Umik poteka po evakuacijski poti, ki je narisana v načrtu evakuacije (glej sliko spodaj). To je grafični prikaz objekta ali delov objekta, ki prikazuje položaj posameznega prostora in urejeno gibanje na varno. V njem je vrisana evakuacijska pot, zbirno mesto, položaj nameščenih naprav, opreme in sredstev za gašenje ter ročnih javljalnikov požara. Evakuacijska pot je označena z znaki, ki kažejo smer evakuacije do zbirnega mesta izven objekta, ki je prav tako označeno.

Napotki med evakuacijo

 • Če ugotovimo, da je v objektu prišlo do požara, ki ga ne moremo omejiti ali pogasiti s danimi gasilnimi sredstvi, se skušamo čim prej po varni poti in organizirano umakniti iz prostora ter se zbrati na zbirnem mestu;
 • preden odpremo vrata preverimo, če so topla. V tem primeru jih ne odpiramo, saj je na drugi strani verjetno požar. Poiščemo drugo pot za varen umik;
 • če smo v pritličju, se lahko evakuiramo tudi skozi okno;
 • nikoli se ne vračamo v prostor po dokumente in druge vredne predmete;
 • če je v prostoru veliko dima se plazimo po tleh, ker je tam zrak čistejši. Usta in nos si pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo;
 • izhod iz zadimljenega prostora lažje najdemo, če se gibamo ob stenah.

V primeru visoke stavbe:

 • Sledimo načrtu evakuacije;
 • če so v stavbi protipožarna vrata, naj bodo ves čas zaprta;
 • nikoli ne uporabljamo dvigala, umikamo se po stopnicah;
 • če stavbe ne moremo zapustiti varno, se vrnemo v stanovanje in počakamo na pomoč;
 • o požaru v stavbi obvestite tudi druge stanovalce;
 • ko smo na varnem, pričakamo gasilce in jim posredujemo čim več informacij o požaru v stavbi (v katerem nadstropju je požar, ali je kdo ostal v stavbi ipd.).
 

Kaj storiti v primeru blokirane evakuacijske poti?

 • Če prostora ne moremo zapustiti, čim prej pokličemo številko 112. Odpremo okno da nas bodo gasilci lažje opazili in da omogočimo dotok svežega zraka v prostor;
 • če se dim širi v prostor skozi odprtine na vratih, jih skušamo zamašiti z vlažnimi brisačami, posteljnino ali drugim blagom, da preprečimo širjenje dima v prostor;
 • če pri sebi nimamo telefona, kličemo na pomoč skozi okno.

Nekatere gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe živijo samostojno, nekatere potrebujejo občasno pomoč druge osebe ali oseb, nekatere pa pomoč potrebujejo stalno. V družinah, šolah, ustanovah, na delovnih mestih, kjer živijo, delajo ali se zadržujejo takšne osebe je treba pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom upoštevati, da nekatere osebe ob požaru ne bodo zaznale dima ali ognja, ne bodo se mogle evakuirate same, ne bodo slišale opozorila za nevarnost požara. Med evakuacijo pomislite tudi na evakuacijo gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb in jim ob evakuaciji nudite dogovorjeno pomoč!

Na spodnjih povezavah si lahko preberete Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov ter Pravilnik o požarnem redu, ki ju na podlagi šestega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom izdaja minister za obrambo:

Povzeto po: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje