Gasilni aparat na Bioversal

Bioversal gasilniki vsebujejo gasilno sredstvo Bioversal QF, ki pa je okolju prijazno. Namenjeni so gašenju začetnih požarov ter odstrajevanju oljnih madežev. So pod stalnim tlakom in ne sodijo med klasične gasilnike.  Poznamo velikosti 2,5 in 9 litrov.

Bioversal QF je medrarodno priznan proizvod za gašenje, ki je primeren za učinkovito gašenje požarov

  • razreda A
  • razreda B
  • razreda F
  • namenjen je tudi ekološkemu odstranjevanju vseh vrst onesnaženj z razlitimi gorivi, olji in maščobami na vseh površinah

Gasilo ima sposobnost ohlajevanja in stabilizira gorljive konstrukcije zgradb, omejuje razvoj dima, preprečuje ponovni vžig ter posredno s tem ščiti ljudi. Pri uporabi ščiti življenski prostor rastlin, živali in mikroorganizmov. Na kvaliteto vode in naravno ravnotežje vodenega režima tudi tistega v čistilnih napravah uporaba Bioversal QF ne vpliva.