Gasilni aparat na CO2

Gasilni aparat na CO2 je enako kot gasilnik na prah razdeljen po teži gasilnega sredstva, torej na 2, 5, 10 in 30 kg.

Gasilniki so namenjeni gašenju požarov:

 • tipa B
 • tipa C
 • uporabljamo pa ga tudi za gašenje električnih naprav do 1000V, vnetljivih tekočin in plinastih snovi
 • uporabljamo jih predvsem tam, kjer ne želimo imeti nobenih ostankov gasilnega sredstva.

Uporablja se večinoma v:

 • računalniških centrih
 • delavnicah z računalniškimi stroji
 • telefonskih centralah
 • upravljalnih in razdelilnih električnih omarah
 • laboratorijih
 • kuhinjah
 • muzejih
 • arhivih
 • kotlovnicah
 • strojnicah

Gasilnik na CO2 deluje na pricipu dušenja in ohlajevanja snovi. Pri gašenju z gasilnikom nikoli ne smemo gasiti ljudi in živali, saj lahko ohlajen CO2 pusti resne posledice na zdravju.

Vsak gasilnik CO2 ima napisana navodila za uporabo, koraki le-te pa so: 1. izvleci varovalko, 2. usmeri cev, 3. pritisni ročico