Gasilni aparat za gašenje z vodo

Obstaja in se uporablja v 9-literski izvedbi.

Namenjen je za gašenje požarov:

  • tipa A

Gasilnik deluje kot hladilno sredstvo. Pri gašenju požara na električnih napravah pod 1000V moramo pri gašenju z vodo upoštevati varnostno razdaljo najmanj 1 meter, pri napravah čez 1000V pa ga ne smemo uporabljati.

 

Vedrovka (brentača)

  • Vedrovka oz. Brentača se ne sme uporabljati za gašenje naprav pod električno napetostjo!
  • Po uporabi je potrebno črpalni mehanizem izprati z čisto vodo.
  • Na vsake tri mesece je potrebno preveriti delovanje vedrovke.