Gasilni aparati

Gasilni aparat ali gasilnik je naprava za aktivno požarno zaščito, ki je namenjena za gašenje začetnih požarov v nujnih primerih. Namenjen ni požaru, ki je že razvit do te mere in se je razširil do stropa objekta, kar je nevarno za uporabnika (dim, nevarnost eksplozije, ni zasilnega izhoda). V tem primeru stvar prepustimo gasilcem.

Običajno je gasilnik sestavljen iz tlačne posode, ki vsebuje gasilno sredstvo, katero pogasi začetni požar. V Sloveniji so gasilniki v vseh javnih stavbah (tudi podjetjih), razen stanovanjskih hišah, pregledani enkrat letno. Nekateri pravni sistemi zahtevajo tudi večkratni pregled gasilnikov. Ob pregledu serviser nalepi nalepko na katero napiše (letni pregled, polnjenje, nov gasilnik). Obstajata dva glavna tipa gasilnikov: gasilnik pod stalnim tlakom in gasilnik, ki ni pod stalnim tlakom. V prvem je potisni plin shranjen v isti posodi kot gasilno sredstvo. Potisni plini so drugačni, odvisno je za kaj se gasilnik uporablja. V suhem kemičnem gasilniku se uporablja dušik; za gasilnike, ki vsebuje vodo in peno, pa se običajno uporablja zrak.