Intervencije – Skupno število v letu 2020: 1

Požari v nestanovanjskih stavbah

14.1.2020, 12.17

MARIBOR
Ob 12.17 je zagorelo v Šrajerski destilarni v malečniku v Metavi. Na intervenciji so sodelovali poklicni gasilci GB Maribor, PGD Brezje, PGD Dogoše, PGD Pobrežje, PGD Malečnik in PGD Zrkovci. Požar so uspešno pogasili.

5 gasilcev, izvoz z GVC 16/25

 

Intervencije v letu 2019


Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

27.10.2019, 14.48

MARIBOR
Med Mlinsko in Plinarniško ulico so delavci med rekonstrukcijskimi deli na železniških tirih naleteli na neeksplodirano bombo iz obdobja 2. svetovne vojne. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.Natančna identifikacija bombe še poteka. Strokovne službe proučujejo možnosti za najprimernejši način odstranitve NUS. Pri aktivnostih so bili zraven aktiviranih enot vključeni še naslednji predstavniki službi, ustanov, podjetij: Izpostava URSZR Maribor, ReCO Maribor, Služba ZiR MO Maribor, poveljnika CZ VŠR, MO Maribor in njegov namestnik, GB Maribor, JGS Maribor, GZ Maribor, PU Maribor, Marprom, Mestna redarska služba, Slovenske železnice, RKS-OZ Maribor, Elektro Maribor, ZD Adolfa Drolca Maribor – NMP, Univerzitetni klinični center Maribor, Plinarna Maribor, Plinovodi, Nigrad, DARS, Pomgrad, Evropark – Aktiva varovanje, dispečerski center zdravja Maribor, služba za odnose z javnostjo MO Maribor, služba za GIS MO Maribor, Javna agencija za civilno letalstvo RS, obrtna in gospodarska zbornica Maribor, upravniki stanovanjskih objektov.

6 gasilcev, izvoz vz GVC 16/25 in GVM


Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

26.10.2019, 8.53

MARIBOR
Pri gradbenem izkopu so naleteli na 250 kg neeksplodirano bombo. Obveščene so bile vse pristojne službe. Policija je zavarovala območje najdbe. Na kraju so pripadniki DE za varstvo pred NUS, ki opravljajo identifikacijo bombe. Strokovne službe proučujejo možnosti za najprimernejši način odstranitve NUS. O vseh aktivnostih bo javnost pravočasno obveščena. Pri aktivnostih so bili zraven aktiviranih enot vključeni še naslednji predstavniki službi, ustanov, podjetij: Izpostava URSZR Maribor, ReCO Maribor, Služba ZiR MO Maribor, poveljnika CU VŠR, MO Maribor in njegov namestnik, GB Maribor, JBS Maribor, PU Maribor, Marprom, Slovenske železnice, RKS-OZ Maribor, Elektro Maribor, ZD Adolfa Drolca Maribor – NMP, Univerzitetni klinični center Maribor, Plinarna Maribor, Plinovodi, Nigrad, Europark – Aktiva varovanje, služba za odnose z javnostjo MO Maribor, služba za GIS MO Maribor, Javna agencija za civilno letalstvo RS, obrtna in gospodarska zbornica Maribor, upravniki stanovanjskih objektov.

6 gasilcev, izvoz vz GVC 16/25 in GVM


Požari v naravi oziroma na prostem

4.9.2019, 16.23

MARIBOR
Na kraju so gasilci ugotovili, da je kurjenje pod nadzorom in niso nič gasili.

5 gasilcev, izvoz v 4 minutah


Požari v naravi oziroma na prostem

16.6.19, 20.34

MARIBOR
Ob 20.34 je ob Cesti k Dravi v Mariboru zagorela suha trava in odpadni papir. Požar na površini okoli štirih kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Brezje in PGE Maribor.

6 gasilcev, izvoz v 5 minutah


Požar, eksplozija

16.1.2019, 15.16

MARIBOR
Gasilci so pregledali in prezračili prostore, ki so bili zadimljeni zaradi pozabljene hrane na štedilniku.

7 gasilcev, izvoz z GVC 16/25 in GVM


Požari v kompleksnih industrijskih objektih

3.1.2019, 10.09

MARIBOR
Ob 10.09 je na Tržaški cesti v Mariboru zagorelo v podjetju za predelavo odpadkov. Gasilci GB Maribor in gasilci PGD Radvanje, Razvanje, Pekre, Pobrežje, Dogoše in Brezje so požar, ki se je začel v hali za pretovarjanje odpadkov pogasili, delavci podjetja pa so s pomočjo gradbenih strojev ostanke premetali, da so jih lahko gasilci zaradi nevarnosti ponovnega vžiga preventivno zalili z vodo. Poškodovanih ni bilo.

5 gasilcev, izvoz v z GVC 16/25

 

Intervencije v letu 2018


Požari v stanovanjskih stavbah

14.11.2018, 22.40

MARIBOR
Ob 22.40 so v Petrovičevi ulici v Brezju, občina Maribor, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Poklicni gasilci GB Maribor in gasilci PGD Brezje so objekt varovali do izgoretja saj ter očistili dimnik.

6 gasilcev, izvoz v 6 minutah


Eksplozije v objektih

7.11.2018, 15.25

MARIBOR
Ob 15.25 je eksplodiralo v stanovanjskem objektu na Pobrežju v ulici Bratov Greif. Prostovoljna društva so skupaj z GB Maribor evakuirala 32 stanovanj, pogasila ogenj v stanovanju, kjer je eksplodiral plin in iz stanovanjskega objekta odnesla poškodovance.

10 gasilcev, izvoz v 5 minutah


Požari na smetiščih, odlagališčih

26.9.2018, 10.05

MARIBOR
Ob 2.56 smo dobili poziv na intervencijo: Požari na smetiščih, odlagališčih. Na Lahovi ulici v občini Maribor je zagorelo na deponiji. Posredovali smo gasilci PGD Brezje, poklicni gasilci GB Maribor in PGD Pobrežje. Pogasili in premetali smo 350 kubikov odpadnega materiala.

8 gasilcev, izvoz z GVC 16/25 in GVM


Požari v kompleksnih industrijskih objektih

26.9.2018, 10.05

MARIBOR
Ob 10.05 smo dobili poziv na intervencijo. Zagorelo je v ostrešju industrijskega objekta na Cesti k Tamu. Posredovali smo gasilci PGD Brezje in gasilci GB Maribor ter požar uspešno pogasili.

4 gasilci, izvoz v 7 minutah


Požari v nestanovanjskih stavbah

11.7.2018, 2.31

MARIBOR
Ob 2.31 je na Cesti k Tamu v Mariboru zagorelo ostrešje industrijskega objekta. Posredovali so gasilci GB Maribor in PGD Brezje, ki so požar pogasili. Uničeno je ostrešje objekta velikosti 200 kvadratnih metrov, vzrok in gmotna škoda nista znana. Obveščene so bile pristojne službe PU Maribor.

8 gasilcev, izvoz v 7 minutah


Tehnična in druga pomoč

4.7.2018, 7.04

MARIBOR
Ob 7.04 smo dobili poziv na intervencijo – voda v kletnih prostorih objekta v Brezju. Po pregledu le-teh posredovanje ni bilo potrebno, saj vode v kletnih prostorih ni bilo.

5 gasilcev, izvoz z GVM in PMB


Požari v stanovanjskih stavbah

19.6.2018, 18.02

MARIBOR
Ob 18.02 so v Brezju, občina Maribor, posredovali gasilci GB Maribor in PGD Brezje, ker je prišlo do eksplozije plina v poslovnem objektu. Gasilci so ogenj pogasili. Dve osebi sta bili v eksploziji poškodovani. Reševalci NMP Maribor so ju oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.

11 gasilcev, izvoz v 4 minutah


Črpanje vode

5.5.2018, 00.46

MARIBOR
Ob 00.46 je zalilo objekt na Grčarjevi ulici 31. Posredovali smo gasilci PGD Brezje.

7 gasilcev, izvoz v 4 minutah


Črpanje vode

4.5.2018, 20.54

MARIBOR
Ob 20.54 je voda zalila objekt na Ptujski cesti 35. Na intervenciji smo sodelovali gasilci PGD Brezje in GB Maribor.

7 gasilcev, izvoz v 1 minuti


Črpanje vode

4.5.2018, 18.40

MARIBOR
Po intervenciji na Šentpetrski 35 smo odhiteli na OŠ Draga Kobala, kjer je intervencija bila ponovno črpanje vode. Pridružil se nam je še naš GVM in 2 gasilca ter PGD Pobrežje-Maribor.

8 gasilcev, izvoz z GVC 16/25 in GVM


Črpanje vode

4.5.2018, 18.09

MARIBOR
Ob 18.09 smo dobili poziv na intervencijo – črpanje vode na Šentpetrski ulici 35.

6 gasilcev, izvoz v 2 minutah


Dimniški požar

20.1.2018, 8.13

MARIBOR
Ob 8.13 so na Miklavški cesti v Mariboru gorele saje v dimniku objekta. Poklicni gasilci Gasilske brigade Maribor in gasilci PGD Brezje so ogenj pogasili, okolico dimnika pregledali, očistili dimnik in prezračili stanovanje.

6 gasilcev, izvoz v 4 minutah

 

Intervencije v letu 2017


Tehnična in druga pomoč

27.12.2017, 14.07

MARIBOR
Ob 14.07 je odkrilo streho v Jarčevi ulici, občina Maribor. Posredovali so gasilci GB Maribor in PGD Brezje ter streho uspešno prekrili.

8 gasilcev, izvoz v 3 minutah


Požari v stanovanjskih stavbah

26.12.2017, 4.51

MARIBOR
Ob 4.51 je v Jarčevi ulici, občina Maribor, zagorelo ostrešje dvostanovanjske vrstne hiše. Posredovali so gasilci GB Maribor, PGD Brezje, Dogoše, Pobrežje in Maribor-mesto, ki so požar pogasili. Ogenj je ostrešje velikosti okoli 80 kvadratnih metrov, v celoti uničil in poškodoval notranjost objekta.

12 gasilcev, izvoz v 6 minutah


Požari v nestanovanjskih stavbah

26.10.2017, 12:33

MARIBOR
Ob 12.33 je na Zagrebški cesti v Mariboru zagorelo v sušilni komori v podjetju Sloafortis. Gasilci GB Maribor in PGD Brezje so skupaj z delavci požar pogasili in prostore prezračili ter preventivno pregledali.

7 gasilcev, izvoz z GVC 16/25 in GVM


Požari v stanovanjskih stavbah

24.8.2017, 21:47

MARIBOR
Ob 21.47 so na Matičkovi ulici v Mariboru gorele smeti pod stopniščem zapuščenega stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci GB Maribor in PGD Brezje in ogenj pogasili. Materialna škoda ni nastala.

10 gasilcev, izvoz z GVC 16/25 in GVM


Vetrolom

11.8.2017, 21:15

MARIBOR
Z ekipo 10 članov ter obema voziloma smo prekrivali streho na Ptujski cesti. Intervencija je bila precej zahtevna, saj je odneslo kompletno ostrešje, kritino in naležne tramove. Ob prihodu na kraj intervencije nas je čakala samo velika luknja, ki smo jo zasilno prekrili z folijo.

10 gasilcev, izvoz z GVC 16/25 in GVM


Požari na travniških površinah

9.7.2017, 13:00

MARIBOR
Ob 13.00 je ob Volodjevi ulici v Mariboru gorela suha trava in podrast. Požar na površini 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GB Maribor in PGD Brezje.

9 gasilcev, izvoz v 4 minutah


Vetrolom

23.6.2017, 15:01

MARIBOR
Ob 16.01 se je v naselju Brezje na Dupleško cesto zaradi močnega vetra podrlo drevo, ki je bilo uspešno odstranjeno.

5 gasilcev, izvoz z GVC 16/25


Požari na travniških površinah

23.6.2017, 12:40

MARIBOR
Ob 12.40 smo dobili poziv. Skupaj z gasilci Gasilske brigade, PGD Malečnik, Pobrežje, Dogoše, Kamnica, Studenci in MB mesto smo posredovali ob požaru v Košakih in ga ob temperaturi 34°C tudi uspešno pogasili. Pogorelo je 10ha suhe trave in podrasti.

7 gasilcev, izvoz z GVC 16/25 in GVM


Požari v nestanovanjskih stavbah

27.5.2017, 18:38

MARIBOR
Ob 18.38 je ob Ptujski cesti v Mariboru za trgovskim centrom zagorelo v priročnem skladišču. Posredovali so gasilci GB Maribor in PGD Brezje, ki so požar pogasili. Gorele so skladiščene palete, nakupovalni vozički in baterijski vložki. Vzrok požara in gmotna škoda še nista znana.

11 gasilcev, izvoz v 2 minutah


Požari v kompleksnih industrijskih objektih

10.5.2017, 14:42

MARIBOR
Ob 14.42 je na Cesti k Tamu, občina Maribor, gorelo v lakirnici podjetja. Požar so omejili in pogasili gasilci GB Maribor in PGD Brezje, ki so objekt še prezračili in pregledali s termo kamero.

6 gasilcev, izvoz v 8 minutah


Požari v nestanovanjskih stavbah

20.4.2017, 23:02

MARIBOR
Ob 23.02 je na Meljskem hribu v občini Maribor zagorel lesen del gostinskega objekta Ribičija. Gasilci GB Maribor, PGD Maribor–mesto, Malečnik, Pobrežje, Studenci, Razvanje, Brezje in Kamnica so požar na površini 150 kvadratnih metrov pogasili.

8 gasilcev, izvoz z GVC 16/25, GVM in PMB


Požari na travniških površinah

22.3.2017, 16:14

MARIBOR
Ob 16.18 je v naselju Dogošah, občina Maribor, zagorela travnata površina. Gasilci GB Maribor in PGD Brezje so požar na površini 200 kvadratnih metrov pogasili.

8 gasilcev, izvoz v 5 minutah


Požari na travniških površinah

20.3.2017, 19:13

MARIBOR
Ob 19.13 je ob avtocesti v bližini izvoza Maribor–vzhod zagorelo 150 kvadratnih metrov suhe trave. Požar so pogasili gasilci GB Maribor in PGD Brezje.

10 gasilcev, izvoz v 4 minutah


Požari v stanovanjskih stavbah

2.1.2017, 5:00
Preklic ob 5:08

MARIBOR
Dim v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Župančičevi 1. Gasilci so na kraju ugotovili, da je začel tleti papir v košu za odpadke, zato so koš le izpraznili in prezračili stanovanje.

8 gasilcev, izvoz v 5 minutah