Klic v sili – številka 112

Kaj je številka 112?

112 je skupna evropska številka za klic v sili. Klic je brezplačen tako s stacionarnih kot tudi mobilnih telefonov. Številko 112 lahko uporabljamo v vseh 28 članicah Evropske unije pa tudi v nekaterih drugih državah, kot so Islandija, Norveška, Švica, Ukrajina. Tudi v ZDA in Kanadi se klic na številko 112 nemudoma preusmeri na klicne centre policije, reševalcev ali gasilcev.

 

Kaj se zgodi, če nimamo telefonskega signala?

Klic v sili ima prednost. Pri preobremenitvah mobilnega omrežja bo za klic v sili uporabljena prva prosta povezava. Če je mobilni telefon zunaj dosega operaterja SIM kartice in je na ekranu izpisano sporočilo samo klic v sili, se bo klic v sili vzpostavil preko omrežja drugega ponudnika mobilne telefonije. Klic v sili 112 se lahko opravi kljub prazni predplačniški kartici. V EU naj bi mobilni telefoni omogočali klic na številko 112 brez odklepanja mobilnega telefona in vpisovanja PIN-kode.

 

Kdaj poklicati številko 112?

 1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.
 

Ko kličemo številko 112 povemo…

Ob klicu na številko 112 ostanemo mirni in povemo:

 1. KDO kliče
 2. KAJ se je zgodilo
 3. KJE se je zgodilo
 4. KDAJ se je zgodilo
 5. KOLIKO je ponesrečencev
 6. kakšne so POŠKODBE
 7. kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
 8. kakšno POMOČ potrebujete.

Pošljemo lahko tudi besedilni klic, ki je namenjen predvsem gluhim in naglušnim ljudem. Sprožimo ga lahko z vseh mobilnih telefonov GSM.

Ko pošljemo besedilni klic v sili SMS:

 1. V sporočilno polje vpišite KAJ se je zgodilo.
 2. Vpišite VRSTO POMOČI, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija,…).
 3. PREVERITE vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite

Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja. Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata. Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.

 

Kaj se zgodi, ko pokličemo 112?

Operater v centru za obveščanje sprejme tvoj klic in zbere vse potrebne podatke, ki jih potrebuje. Potem takoj obvesti ustrezno najbližjo reševalno službo, ki ti s svojim znanjem in opremo lahko pomaga pri nesreči.

Če gre za veliko naravno nesrečo bo operater v centru za obveščanje sprožil javni alarm, običajno s sirenami. Preizkus siren se opravlja vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri.

 

Če smo prisotni pri kakršnikoli nesreči, je pomembno…

 • skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako pomagamo sebi in drugim
 • če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi in nato drugim
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče
 • če presodimo, da situacije ne bomo mogli obvladati sami, takoj pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.
 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.
 

Ali ste vedeli?

 1. Praznik številke 112: Številka 112 ima svoj “praznik”, in sicer 11. februar – Mednarodni dan enotne evropske številke 112. Ta dan je namenjen promociji številke 112, da ljudje spoznajo pomen te številke in da vedo, da jo lahko pokličejo kjer koli v Evropski uniji.
 2. Slovenija je bila druga: V Sloveniji smo številko za klic v sili 112 uvedli že konec leta 1997 in sicer le pol leta za tem, ko so jo kot prvi uvedli na Švedskem.
 3. Hitri in spretni: Odzivni čas operaterjev na številki 112 je Sloveniji samo 8 sekund.
 4. Goreči telefon: Operaterji na klicni števili 112 v Sloveniji na dan v povrečju prejmejo dobrih 1500 klicev.
 5. Laž ima kratke noge: Številka 112 je rezervirana z klice v sili, pri katerih gre neredko za vprašanje življenja in smrti. Vznemirjanje in nadlegovanje operaterjev zato velja za kaznivo dejanje, ki ga obravnava inšpektor za telekomunikacije. Kaznivo je tudi sporočanje lažnih dogodkov, ki jih obravnana policija.