O nas

Prostovoljno gasilsko društvo Brezje smo organizacija 2. kategorije, delujoča pod okriljem Gasilske zveze Maribor. Nahajamo se izven centra mesta Maribor, v majhnem kraju Brezje (MČ Brezje, Dogoše, Zrkovci) na naslovu Dupleška cesta 35. Naše društvo združuje raznoliko članstvo, vključno s člani, mladino – pionirji, pionirke, mladinci in mladinke – ter veterani.

Ponosni smo na naših 34 operativnih članov, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč ljudem v našem rajonu v najrazličnejših nesrečah. Naš požarni rajon obsega področje kraja Brezje in MČ Tezno v predelu med Panonsko ulico in Ulico heroja Nandeta, ter celotno območje bivše tovarne TAM in Surovino – predel med Ptujsko cesto in železnico.

Delujemo v sektorju 2. Gasilske zveze Maribor, kjer sodelujemo z drugimi gasilskimi društvi, kot so PGD Dogoše, PGD Zrkovci, PGD Pobrežje in PGD Malečnik. Naša sodelovanja sežejo na vse področje gasilske dejavnosti – od izobraževanj, vaj, vsakoletne skupne maše ob sv. Florjanu, do srečanj članic, mladine in veteranov ter zimskega turnirja v kartanju in pikadu. Vedno smo pripravljeni sodelovati tudi z drugimi društvi znotraj Gasilske zveze Maribor, saj cenimo medsebojno pomoč in izmenjavo znanja. Poleg tega smo razvili tudi povezave z drugimi društvi izven naše zveze, kot so PGD Kalobje iz GZ Šentjur, s katerimi smo pobrateni že od leta 2007, ter PGD Boreci iz GZ Križevci pri Ljutomeru in PGD Veliki Kamen iz GZ Krško. Naša mreža sodelovanj seže tudi preko državnih meja, saj smo vzpostavili partnerstvo z DVD Turopolje iz Hrvaške, z DVD Blagaj iz Bosne in z DVD Sirig iz Srbije. 

Na čelu našega društva stoji 13-članski Upravni odbor, katerega predsednik je Danilo Malajner, medtem ko poveljstvo vodi poveljnik Danijel Ćorić. Zavzemamo se za strokovno vodenje društva in skrb za razvoj gasilske dejavnosti na našem območju. Redno izvajamo usposabljanja in izobraževanja ter se posvečamo vzdrževanju naše gasilske opreme in vozil, da smo vedno pripravljeni na hitro in učinkovito ukrepanje v primeru nujnosti.

Prostovoljno gasilsko društvo Brezje je ponosno na svojo dediščino, skupnostno povezanost ter predanost varnosti in dobrobiti ljudi na našem območju. Sodelovanje z drugimi društvi, tako znotraj kot zunaj naše gasilske zveze, nam omogoča, da širimo svoje znanje, izkušnje ter izboljšujemo svoje gasilsko poslanstvo. Zavezani smo k zagotavljanju zaščite, reševanja in pomoči naši skupnosti ter sodelovanju s sorodnimi organizacijami v skupnem cilju varnosti vseh.