Ozebline in podhladitev

Ozebline

Ozebline so lahko povrhnje (odrevenelost uda, bolečine, bledost ali pomodrelost, pojavijo se lahko mehurji) ali globoke (bolečine izginejo, pojavi se popolna neobčutljivost, udi postanejo temno modri, v mehurjih se nabira krvava tekočina).

Ozebline so lokalno omejene poškodbe, ki nastanejo zaradi mraza, najpogosteje na prstih rok in nog, ušesih in nosu. Ozebli del telesa pobledi, in ko postane neobčutljiv, otrpne in prične odmirati.

Ozeblih delov ne moremo drgniti s snegom ali jih masirati! Ozeble dele udov položimo v mrzlo vodo, ki ima približno 6° C, nakar postopno dolivamo toplejšo, tako da jo v treh do štirih urah segrejemo na 37° C. Ko kri spet začne krožiti in se ozebli del ogreje (kar spoznamo po barvi in temperaturi kože), ga previdno osušimo in sterilno obvežemo. Če ozeblih delov telesa ne moremo postopno segrevati z vodo, kot smo opisali, jih rahlo sterilno obvežemo, ovijemo ude s toplimi oblačili in jih imobiliziramo ter poskrbimo za prevoz v bolnišnico. Omrzlemu lahko daš piti vročo pijačo.

 

Podhladitev

Podhladitev telesa nastane, le človek ni primerno zavarovan in je dalj časa izpostavljen mrazu ali nizki temperaturi. Podhladimo se lahko tudi hitro, na primer pri padcu v zelo mrzlo vodo. Podhladitev je lahko kritična. Tedaj je temperatura jedra (življenjsko pomembnih organov) pod 30° C. Podhlajeni kaže neznatne znake življenja ali pa se zdi mrtev.

V prvi pomoči preprečimo nadaljnje podhlajevanje. Lažje podhlajenega prenesemo v zavetje ali v posteljo v normalno ogrevano sobo. Če ima mokro obleko, ga preoblečemo in zavijemo v odeje.

Če huje podhlajenega ne moremo hitro prepeljati v bolnišnico, mu moramo čim prej začeti ogrevati jedro. Način ogrevanja podhlajenega v prvi pomoči imenujemo Hiblerjev toplotni ovoj. Če je ponesrečenec navidezno mrtev in ne diha, mu moramo dajati počasno umetno dihanje z usti na usta. Če je podhlajeni pri zavesti, mu dajemo toploto, močno sladkane napitke. Podhlajeni ne sme hoditi, tudi če lahko. Pri prevozu v bolnišnico mora ležati.

PAZI! – Pri poškodovancu z omrzlinami najprej pomisli na možnost podhladitve. Če je pri zavesti, naj uživa topel čaj! – Omrzline so rane, zato jih oskrbujemo sterilno! Vsak del posebej povijamo. Mehurjev ne prediramo, saj je nevarnost okužbe zelo velika! – Omrzlin ne smemo drgniti s snegom, ogrevati na ognju ali s suho toploto!