Potres

Kaj storiti pred potresom?

 

 • Poučimo se o tem, kako se zavarujemo pred njimi;
 • pri roki imejmo žepno svetilko, baterijski radijski sprejemnik in osebne dokumente;
 • vrednostni predmeti naj bodo shranjeni v trdnih in negorljivih kasetah;
 • reševalna oprema in orodje ter pribor za prvo pomoč morajo biti dosegljivi ob vsakem času;
 • imeti moramo zalogo hrane.

 

Kaj storiti med potresom?

 • Ohranimo mirno kri;
 • če nas potres preseneti v poslopju, ostanimo v njem;
 • iščimo zaščito pod masivnimi mizami, klopmi, med podboji vrat, na hodnikih se pritisnimo k notranjim stenam;
 • izogibajmo se steklenim površinam in zunanjim zidovom;
 • ne uporabljajmo dvigal in stopnišč;
 • ne prižigajmo vžigalic in ne uporabljajmo odprtega ognja;
 • na prostem se oddaljimo od poslopji, električnih daljnovodov in drugih napeljav;

 

Kaj storiti po potresu?

 • Če smo ostali nepoškodovani, priskočimo na pomoč tistim, ki so pomoči potrebni;
 • če smo ujeti med ruševinami, ostanimo mirni, varčujmo svojo energijo in v enakomernih presledkih udarjajmo s kakšnim predmetom ob zid ali cevovodno napeljavo. Občasno kličimo na pomoč, da nas reševalci lažje najdejo;
 • ob poškodbah kože je potrebno preveriti kdaj so bili poškodovanci nazadnje cepljeni proti tetanusu in po potrebi obnoviti zaščito. (profilaksa tetanusa po poškodbi);
 • v stanovanju zaprimo ventile za plin in vodo ter izklopimo električno napetost;
 • če je zgradba, v kateri prebivamo, poškodovana, takoj odnesimo morebitne nevarne snovi na za ta namen določeno mesto;
 • če je potres tudi v gorah, se pri hoji izogibajte krušljivih sten in območij skalnih podorov.

 

Kako lahko zmanjšate možnost nastanka požara po potresu

 • Poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje požara;
 • v gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita plin in elektrika;
 • če ste odsotni dalj časa, zaprite ventil plinske jeklenke in izklopite naprave iz električnega omrežja;
 • varno shranite vnetljive tekočine in nevarne snovi;
 • priporočamo, da imate v gospodinjstvu vsaj en gasilnik in se ga naučite uporabljati;
 • poskrbite, da so evakuacijske poti vedno proste in prehodne.

Povzeto po: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje