Požar v gospodinjstvu

Vzroki za nastanek požarov v gospodinjstvu

 • stara in nepravilna napeljava;
 • slabo vzdrževanje napeljave in naprav;
 • nepravilna in nepazljiva uporaba naprav;
 • preobremenjena napeljava in vtičnice;
 • vroče olje;
 • drugo.

 

Nasveti, ki pripomorejo k večji požarni varnosti v gospodinjstvu

 • Pregledovanje, vzdrževanje in popravila električnih napeljav naj opravijo strokovno usposobljene osebe.
 • v električne omarice vstavite le nove varovalke ustrezne nazivne moči.
 • upoštevajte navodila proizvajalcev, naprave naj bodo narejene po ustreznih standardih.
 • ali je izdelek varen za uporabo, lahko preverite v sistemu RAPEX, kjer so objavljeni izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi lahko predstavljali nevarnost za potrošnike (nevarnost električnega udara, možnost nastanka požara ipd.).
 • preverite, ali omrežna napetost naprave ustreza omrežni napetosti električnega omrežja.
 • redno pregledujte električne kable, podaljške, vtičnice, vtikače, stikala. Ne uporabljajte jih, če so poškodovani. Elektrikar naj jih zamenja z novimi.
 • razdalja med vtičnico in napravo naj bo čim krajša, električnega kabla ne podaljšujte.
 • na električne kable ne postavljajte pohištva ali drugih težkih predmetov. Kabli naj ne potekajo pod preprogami, saj se pregrejejo, lahko pa se zaradi hoje tudi poškodujejo. Pazite, da kablov ne priprete z vrati.
 • zaradi preobremenjenosti električnih razdelilnikov in vtičnic lahko pride do pregrevanja, do kratkega stika in tudi do požara.
 • naprav ne uporabljajte, izklopite jih iz električnega omrežja in jih zamenjajte z novimi, če: se pregrevajo, ob njihovi uporabi zaznate vonj po zažganem, se iz njih iskri, so vtičnice in stikala topli, drugo.
 • če žarnica ali sijalka utripa, jo zamenjajte. Zamenjajte jo le pri ugasnjenem svetilu. Uporabite le ustrezno močne žarnice oziroma sijalke.
 • naprav, ki oddajajo toploto (grelnih naprav, likalnikov, opekačev, štedilnikov itn.) ne postavljajte v bližino izdelkov iz snovi, ki hitro zagorijo (zavese, papir, pregrinjala, lesene obloge itn.).
 • grelnih naprav, svetil in drugih električnih naprav ne pokrivajte s krpami, prti, papirjem ali drugimi predmeti. Na njih ne sušite perila.
 • kadar električnih naprav ne uporabljate, jih izklopite.
 • pred spanjem ali preden zapustite dom preverite, če ste izklopili vse naprave. Še posebno pozorni bodite na naprave, ki oddajajo toploto (štedilnik, opekač, likalnik, grelne naprave itn.).
 • če ste odsotni dalj časa, izklopite naprave tudi iz električnega omrežja (ne puščajte jih v stanju pripravljenosti).
 • če se bliska ali grmi, naprave izklopite iz električnega omrežja.
 • poskrbite za varnost otrok in hišnih ljubljenčkov. Preprečite njihovo igro z električnimi kabli, vtičnicami in električnimi napravami. Vtičnice naj imajo varnostne zatiče, ki otrokom preprečijo, da bi vanje vstavljali prste ali ostre predmete. Preprečite, da bi živali žvečile kable.

 

Kuhinjski požar, goreče olje

Gorečega olja ali masti nikoli ne gasimo z vodo. Ko na goreče olje ali mast dodamo vodo, se ta namreč uparja, ognja pa ne pogasi, saj je volumen olja 1700-krat večji od volumna vode. Drobne kapljice vodne pare so obdane s tankim slojem olja, okoli je dovolj zraka, to pa povzroči vzbuh ali tako imenovano maščobno eksplozijo, ki lahko povzroči napredovanje požara na kuhinjske elemente. Precej podoben učinek kot gašenje olja z vodo ima tudi posipanje moke ali sladkorja nanj. Tako moka kot sladkor sta namreč organski trdni gorivi, njuno posipanje po plamenu gorečega olja pa povzroči vzbuh, ki je oblika prašne eksplozije. Goreče olje bomo najučinkoviteje in najbolj varno pogasili, tako da odvzamemo vir toplote, posodo pa pokrijemo s pokrovko ali z mokro in ožeto krpo in s tem odvzamemo kisik, ki ga ogenj potrebuje za gorenje. Ponev varno primemo in odnesemo iz hiše oziroma stanovanja. Pri tem moramo zelo paziti, da se ne opečemo ali še huje, polijemo z vročo vsebino! Vrelih vsebin (olja) se ne sme zlivati v kuhinjski lijak, ker je v njem prisotna voda! Prostore potem temeljito prezračimo.

Povzeto po: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje