Požar v naravi

Vzroki za nastanek požarov v naravi

Najpogostejši vzroki za nastanek požara v naravi so:

 • kurjenje in požiganje;
 • odmetavanje cigaretnih ogorkov;
 • odlaganje vročega pepela in drugih gorljivih materialov;
 • udar strele;
 • iskrenje zavor in odpadanje delov zavor vlakov;
 • uporaba sveč, bakel, raket, petard ipd;

Kako preprečiti požar v naravi?

 • Poskrbimo za urejeno okolico okoli stavb – vse gorljive snovi skladiščimo v varni razdalji;
 • odstranimo veje dreves v bližini stavbe, zračnikov in dimnikov;
 • v naravi kurimo samo na urejenih kuriščih in nikoli v suhih in vetrovnih dneh;
 • v ogenj ne mečemo doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi;
 • po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo ter prekrijemo z negorljivim materialom;
 • nikoli ne odmetavamo cigaretnih ogorkov;
 • vozil ne parkiramo v suhi travi;
 • po gozdu se ne vozimo z avtomobili in motorji;
 • v gozdovih ne prižigamo ognjemetov;
 • dosledno upoštevamo prepovedi in omejitve uporabe ognja v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.

 

Kaj storimo, ko v naravi zagori

Ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ipd.). Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno. O požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo: kdo kliče, kje gori (najbližji naslov), kaj gori, kdaj se je začel požar, kakšen je obseg požara, kakšna pomoč je potrebna, ali so ogroženi ljudje in živali.

Povzeto po: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje