Požar v objektu

Vzroki za nastanek požarov v objektih

V zadnjih letih število požarov v objektih nenehno narašča. Največ jih nastane zaradi malomarnosti, še zlasti pa zaradi:

 • neprevidnega kajenja in odmetavanja cigaretnih ogorkov
 • vžigov vnetljivih tekočin, plinov in hlapov;
 • kuhanja in neprevidnega dela z odprtim ognjem;
 • otroške igre z ognjem;
 • okvar in nepravilnega delovanja električnih in grelnih naprav;
 • samovžiga saj v dimnikih;
 • strele ipd.

 

Kako preprečiti požar v objektu?

 • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij;
 • redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike;
 • poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi;
 • vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom;
 • plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC;
 • požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom;
 • sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.;
 • pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.
 • javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost;
 • priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

 

Kaj storimo, ko v objektu zagori

 • Ostanemo mirni;
 • če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom;
 • pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko;
 • če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno;
 • o požaru takoj obvestimo Center za obveščanje oziroma gasilce na številko 112 in povemo osnovne informacije;
 • pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara;
 • gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe;
 • iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom;
 • če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor, kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel;
 • če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši;

Povzeto po: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje