Požar

Požar je nenadzorovano širjenje ognja v prostoru. Velikokrat naredi materialno škodo in ogroža človeška ter živalska življenja. Navkljub previdnostnim meram so požari zelo pogosti. Požar se pojavlja in razvija pod različnimi pogoji.

 

Glede na vrsto gorljivega materiala jih delimo na:

  • Razred A: požari gorljivih trdnih snovi, ki so pretežno organskega izvora in v normalnih razmerah zgorevajo tako, da tvorijo žerjavico (les, papir, slama, tekstil, premog,…)
  • Razred B: požari gorljivih tekočih snovi ali snovi, ki postanejo tekoče (bencin, olja, nafta, maščobe, voski, laki, smole,…)
  • Razred C: požari gorljivih plinov (butan-propan, metan, acetilen, vodik,…)
  • Razred D: požari kovin (magnezij, aluminijev prah,…)

Včasih je bil omenjen tudi razred E, ki je pomenil požare električnih naprav pod napetostjo.

 

Na naslednjih povezavah si lahko preberete več o različnih vrstah požara, kateri so glavni vzroki njihovega nastanka ter kako v primeru specifičnega požara ravnamo: