Ukrepi in postopki za preventivo in zaščito pred koronavirusom

V našem društvu si tako kot vsepovsod drugod prizadevamo za zdravje naših članih, krajanov in vseh drugih ljudi. V ta namen na enem mestu objavljamo splošne ukrepe za preventivo in zaščito pred koronavirusom kot tudi notranje in zunanje odredbe gasilstva v času epidemije.

Zaradi epidemije PGD Brezje prekinja z vsemi aktivnostmi, ki niso nujno potrebne. Gasilska enota bo medtem nemoteno opravljala vse zadane naloge. Vstop v gasilski dom je dovoljen samo v primeru intervencije oziroma z dovoljenjem poveljnika ali predsednika društva. V kolikor so kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na poveljnika ali predsednika. Za vse, ki potrebujete pomoč gasilcev smo dosegljivi na številko 112! Ostanite doma in predvsem zdravi!

 

Splošni ukrepi in preventiva

 • pogosto in temeljito si umivajmo roke z milom ali razkužilom na osnovi alkohola
 • izogibajmo se dotikanju oči, nosi in ust
 • ohranjajmo družbeno razdaljo, v tem času zmanjšajmo scoje družbene aktivnosti; v primeru, da je nujno, da se te aktivnosti izvajajo, ohranjajmo razdaljo 2 metra
 • ostanimo doma, sploh če ne se počutimo dobro, kašljamo, težko dihamo
 • v primeru simptomov poiščemo medicinsko pomoč (preko telefona) in sledimo navodilom zdravnika
 • upoštevajmo nasvete in ukrepe NIJZ, Vlade Republike Slovenije in drugih višjih organov

 

Ukrepi v gasilstvu

URSZR prepoveduje vsakršno kurjenje v naravnem okolju! Kršitev se lahko kaznuje tudi z odvzemom prostosti. Zaradi aktualnega dogajanja v Republiki Sloveniji vas gasilci vljudno naprošamo, da se vzdržite vsakršnih dejanj, s katerimi bi lahko naše zdravje, po nepotrebnem, ogrozili.

Še enkrat na enem mestu objavljamo vsa navodila za potrebe načina delovanja in organiziranja gasilskih enot v obdobju pandemije, ki smo jih prejeli s strani Gasilske zveze Slovenije. V kratkem prihaja tudi dopolnitev s posameznimi aktualnimi prilogami.

 

 

Ukrepi, namenjeni omejevanju socialnih stikov

Ključni preventivni ukrep za zajezitev širjenja koronavirusa je omejevanje socialnih stikov, zato:

 • velja prepoved zbiranja ljudi v zaprtih prostorih za več kot 100 oseb
 • so odpovedane množične prireditve na prostem
 • zaprta večina javnih ustanov (knjižnice, muzeji, kinodvorane, galerije, …)
 • je od 16. marca ustavljen javni potniški avtobusni in železniški promet, prevoz z gondolami in vzpenjačo
 • je od 16. marca začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, velnes, športno-rekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti.

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)

 

Ukrepi na področju zdravstva

Slovenija je bila ena prvih evropskih držav, ki je kmalu po izbruhu okužb na Kitajskem vzpostavila testiranje za potrditev virusa. NIJZ je za zdravstveno osebje in epidemiologe pripravil natančna navodila za ravnanje.

Pripravljena in objavljena so bila navodila za epidemiološko spremljanje obolelih in spremljanje oseb, ki so bile v stiku z osebo s potrjeno okužbo. Vsi javni zdravstveni zavodi so dobili tudi navodila za obravnavo oseb s sumom na nov koronavirus v osnovnem zdravstvenem varstvu in v bolnišnicah.

Bolnike z boleznijo Covid-19 zaenkrat sprejema infekcijska klinika v Ljubljani, v primeru povečanega števila bolnikov jih bodo sprejemale tudi regionalne bolnišnice, ki se na to že pripravljajo. Vzpostavljen je tudi že izolacijski center Slovenske vojske.

Širjenju koronavirusu je prilagojeno delovanje vseh zdravstvenih ustanov na vseh ravneh. Za vsak obisk zdravstvenih domov na primarni ravni se je treba napovedati po telefonu. Odpovedana je večina nenujnih in preventivnih pregledov, predvsem pa v vseh zdravstvenih ustanovah velja prepoved obiskov. Zdravstveni delavci pa imajo prepoved potovanj v tujino, omejena pa jim je tudi pravica do dopusta in stavke.

Od 14. marca od 8. ure dalje so določene najvišje dovoljene cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme.

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)

 

Ukrepi na mejah

 • Na letališču Jožeta Pučnika je uveden sistem merjenja telesne temperature potnikov, ki pridejo v Slovenijo
 • Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.

 

Italija

 • Izvaja se kontrola vstopa potnikov na meji med Italijo in Slovenijo

Kontrola vstopa se izvaja pri osebah, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Preverjali bodo, ali imajo osebe potrdilo o negativnem izvidu na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jim ga je izdal pristojni organ. Potrdilo mora biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne sme starejše od treh dni. Če posameznik dokazila ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

 • Ustavljen je tovorni, avtobusni in železniški promet med Slovenijo in Italijo (razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči)
 • Ministrstvo z zunanje zadeve vsem državljanom, ki se nahajajo v Italiji, priporoča, naj se čim prej vrnejo domov.

 

Hrvaška

Na Hrvaškem morajo vsi, ki prihajajo z območja Bele krajine v 14-dnevno samoizolacijo na hrvaškem naslovu.

 

Srbija

Slovenija je na seznamu držav, za katere je Srbija v okviru ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa zaprla meje.

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)

 

Ukrepi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

S ponedeljkom, 16. marcem, so vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji zaprte, z izjemo zavodov za delo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Pristojno ministrstvo je vodstvom osnovnih in srednjih šol posredovalo priporočila za izvajanje izobraževanja na daljavo in navodila glede varstva otrok.

Prepovedano je organizirano skupinsko varstvo otrok, zato je predsednik vlade Janez Janša je županje in župane pozval, naj svojim občanom pomagajo pri organizaciji individualnega varstva otrok na domu.

Za vprašanja glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom, je ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom na voljo poseben e-poštni naslov vprasanja.mizs@gov.si

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)

 

Ukrepi v delovnih okoljih

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Delodajalci imajo v tem primeru možnost odrediti drugo vrsto in/ali kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, a le za čas trajanja izjemnih okoliščin. Na kaj morajo biti delodajalci pozorni pri tem, zlasti z vidika zagotavljanja ustreznega urejanja razmerja v odnosu z delavcem, je pojasnjeno v priloženi datoteki. Zapisana so tudi pojasnila glede splošne ureditve odrejanja dela na domu in drugega dela ter dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji Republika Slovenija. Posledice se močno odražajo tudi v gospodarski aktivnosti v Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, v katerih se bo hkrati zmanjšala potreba po delavcih, zato je treba sprejeti nadaljnje ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih.

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)

 

Ukrepi v upravnih enotah in pravosodju

Delovanje upravnih enot je do nadaljnjega omejeno na opravljanje nujnih nalog. Zato se na upravnih enotah do preklica uvajajo naslednji ukrepi:

 • za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko navadne pošte;
 • stranke se sprejema samo za najnujnejše primere;
 • vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti;
 • sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja.

Prilagojeno je tudi delovanje sodišč in notarskih pisarn.

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)

 

Ukrepi v domovih za ostarele

Zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji in zaradi varovanja zdravja stanovalcev je v domovih za starejše uvedena popolna prepoved obiskov. Ustrezno ukrepanje je primarna skrb, naloga in obveza vseh izvajalcev storitev za starejše s ciljem zaščite zdravja uporabnikov storitev.

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)

 

Omejitev obiskov v nekaterih zaporih

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je o preventivnih ukrepih in protokolih ravnanja obvestila svoje zaposlene in zaprte osebe. Do nadaljnjega v zaporih velja omejitev obiskov skupin v zavodih (npr. obiski študentov), nenujni zdravstveni pregledi zaprtih oseb bodo v skladu z možnostmi prestavljeni. V zavodih v bližini meje z Italijo veljajo omejitve obiskov na eno zdravo osebo, povsod pa velja prošnja svojcem, naj ne prihajajo na obisk, če imajo bolezenske znake.

(Vir: Portal gov.si, Republika Slovenija)