Uporaba gasilnika v gospodinjstvu

Izbira, namestitev in vzdrževanje gasilnikov

Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara.  V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, peno ali ABC-prah.

Gasilnike namestite na vidna in lahko dostopna mesta. V gospodinjstvu je priporočljivo namestiti gasilnike v kurilnico, kuhinjo, garažo, delovni prostor, na podstrešje in v druge prostore, v katerih bi lahko prišlo do požara.

Gasilnike je treba vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca. Vzdrževanje in ponovno polnjenje lahko opravljajo le pooblaščene osebe.

 

Gašenje z gasilnikom

Upoštevajte navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

  • Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti.
  • Vedno gasite v smeri vetra.
  • Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.
  • Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.
  • Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu, kjer izteka.
  • Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

 

Kaj morate storiti, če izbruhne požar

Ostanite mirni! Če niste ogroženi, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki so vam na voljo. Poskrbite za varen umik ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112.