Zgodovina društva

Naše društvo je bilo ustanovljeno 15.03.1929, v prostorih gostilne Klašič v Brezju, in sicer kot Prostovoljno gasilno društvo Devica Marija Brezje pri Mariboru. Ustanovitelji so bili krajani Brezja, ki so aktivno delovali v gasilskem društvu Zrkovci in se zavedali takratne velike nevarnosti požarov in drugih nesreč. Denar za kolkovano prošnjo za ustanovitev društva, ki so jo morali poslati Dravski banovini, so zbrali in darovali ustanovni člani sami. Ti člani so bili:

 • August Ferlinc,
 • Miroslav Ješnik,
 • Martin Duh,
 • Ferdinand Krajnc,
 • Franc Fojtl St.,
 • Henrik Wračič
 • in Roman Krobat

Na prvem občnem zboru je bil izbran upravni odbor v sestavi:

 • predsednik Avgust Ferlinc,
 • poveljnik Miroslav Ješnik,
 • tajnik Franc Fojtl, St.,
 • blagajnik Franc Krajnc St.,
 • odbornika Henrik Wračič in Ljubo Bovčič.

Društvo je bilo ustanovljeno brez opreme, orodja in prostorov. Edino premoženje, s katerim so razpolagali, je bilo ogromno volje in želje, pomagati tam, kjer je bilo potrebno. Prvo orodje in opremo z ročno brizgalno je društvu podaril lastnik Pohorskega dvora, velik gasilski zanesenjak. V prvem letu delovanja so sodelovali pri gašenju požara stanovanjske hiše Moderničevih in gostilne Klašič, izven kraja pa v sosednjih Dogošah. Po ohranjenih zapisih takratne Gasilske župe, je ob koncu leta 1929 v društvu delovalo 21 gasilcev.

Da so bili člani izredno zagnani, priča dejstvo, da je bilo zemljišče za prvi gasilski dom v Brezju kupljeno leta 1930, to je leto dni po nastanku društva. Dom je bil končan leta 1932. Sredstva za gradnjo so pridobili s tombolami, veselicami, z nastopi dramske skupine, z nastopi gasilske godbe, ki je delovala v okviru društva, in z zbiranjem prostovoljnih prispevkov med prebivalci našega kraja. Krajani Brezja so podpirali delovanje društva od samega začetka. Že leta 1934 je bilo nabavljeno prvo gasilsko vozilo Daimler Benz, ki je dalo članstvu še večji zagon za še aktivnejše delovanje. Tako opremljeni in usposobljeni so lahko hitreje pomagali povsod, kjer je bilo potrebno, ne samo v domačem kraju, temveč tudi v drugih krajih bližnje in širše okolice.

Med drugo svetovno vojno je delovanje v društvu zamrlo. Društva so bila razpuščena, njihovo lastnino pa je okupator zaplenil. Obstajajo zapisi, iz katerih je razvidno, da je bilo 28.4.1941 v društvo včlanjenih 26 članov. V zapisih je navedena tudi oprema, s katero je društvo razpolagalo. Že 9.5.1945 so se sestali nekdanji aktivni člani društva in večje število novih članov, ki so želeli aktivno sodelovati pri ponovnem zagonu društva. Časi so bili težki, pa vendar se je društvo zaradi prostorske stiske leta 1950 odločilo za gradnjo novega gasilskega doma. Leta 1954, ob 25. obletnici društva, so se vselili v nove prostore. Krajani Brezja so aktivno podprli gradnjo doma, ne samo finančno, temveč tudi z delom in gradbenim lesom. Članstvo pa je vso potrebno opeko za gradnjo doma izdelalo samo v Opekarni Radvanje. Leta 1955 je bila uradno ustanovila mladinska desetina, čeprav so z mladimi delali že vsa prejšnja leta. Po vselitvi v novi dom so pričeli društvo opremljati, seveda v skladu s finančnimi možnostmi. Kupovali so rabljena gasilska vozila in obnavljali tovornjake, ki so z primerno nadgradnjo postali gasilska vozila. Ob 30. obletnici so nabavili orodno gasilsko vozilo Mercedes, ob 40 obletnici pa vozilo znamke WV. Kasneje je bilo nabavljena še sledeča oprema:

 • 1971 – motorna brizgalna znamke RotaX
 • 1972 – prvo novo vozilo in sicer IMV 1600
 • 1976 – vozilo TAM 5500, predelano v gasilsko avtocisterno s 4500L vode
 • 1986 – orodno vozilo TAM 80 T3
 • 1997 – kombinirano vozilo TAM 190, prevzeto od JZZPR
 • 1998 – motorna brizgalna Rosenbauer
 • 2002 – vozilo Renault Master
 • 2011 – Vozilo GVC 16/25 Mercedes Atego
 • 2012 – GVM-1 Citroen Jumpper
 • 2014 – PMB (prikolica z opremo za neurja)

Večino predelav in dodelav vozil, so opravili člani društva. Leta 1997 je bila ustanovljena ženska desetina. Isto leto je bila prva svečanost in maša ob prazniku sv. Florjana v našem društvu in župniji Brezje. Navezani so bili prvi stiki s prijateljskim PGD Kalobje. Leta 1999 je bila ustanovljena komisija za delo s članicami in komisija za delo z mladimi. Ob 70 obletnici je bil obnovljen gasilski dom, razvit je bil nov društveni prapor.

Leta 2007 je bila podpisana listina o pobratenju s PGD Kalobje in z tem potrjeno dobro sodelovanje med dvema društvoma na vseh ravneh. Vsa leta delovanja je društvo posvečalo veliko pozornosti delu z mladimi.

V SLUŽBI LJUDSTVA – NA POMOČ !